13 Vlaamse vervoerregio’s: Leren van onze noorderburen

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

Op 18 december besliste de Vlaamse overheid om haar akkoord te geven rond de oprichting van 13 Vlaamse vervoerregio’s. Deze vervoerregio’s krijgen de opdracht om over de realisatie van de basisbereikbaarheid te waken en om deze verder te sturen. APPM, zusteronderneming van The New Drive, begeleidde in Nederland het proces van de oprichting van de vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

vervoerregio's

APPM was als procesmanager vanaf het begin betrokken bij de oprichting van de nieuwe vervoerregio van 23 gemeenten. De opdracht bestond eruit om samen met de verschillende stakeholders (overheden, mobiliteitsaanbieders, belangengroepen) de krijtlijnen uit te schrijven van een vervoersautoriteit die het verschil maakt.

Op zes maanden tijd werden de stakeholders geïnformeerd en betrokken, werd een strategische agenda bepaald en werd een bereikbaarheidsstrategie uitgewerkt. De uitkomst van dit proces was een heldere en gedragen omschrijving van de vijf kerntaken van de vervoersautoriteit. Vanuit deze kerntaken kon snel geschakeld worden naar een effectieve organisatiestructuur waarin elk van de betrokken partijen hun rol had en naar een roadmap naar de verdere implementatie van de nieuwe structuur.

Het spreekt voor zich dat er vanuit de ervaring uit Nederland verschillende lessen getrokken kunnen worden die ook in Vlaanderen van tel zijn. De ambitie van de Vlaamse overheid is om nog dit voorjaar drie proefprojecten op te starten in Aalst, Oostende en Mechelen. The New Drive biedt graag haar netwerk en expertise aan om de opstart van de vervoerregio’s ook in Vlaanderen tot een succes te maken.
Geïnteresseerden kunnen verder contact opnemen met Sven Huysmans (sven.huysmans@thenewdrive.be).

[/mp_span]

[/mp_row]

Voor Netwerkorganisaties